Afbeeldingen/Home/Ds Huttenga.JPG

Over de studentenpastor

 

Mijn naam is Ton Huttenga en ik ben sinds een aantal jaren studentenpastor, verbonden aan de GKv. Dat wil niet zeggen dat ik exclusief voor GKv-studenten werk: studenten van andere kerkgenootschappen zijn ook van harte welkom.


Na mijn studie theologie (specialisatie Nieuwe Testament) aan de TU in Kampen ben ik gemeentepredikant geweest. Het laatst in de Groningse wijk Vinkhuizen, daarvoor in Zaandam en dáárvoor in Friesland.

 Lees verder...

 Studentenpastoraat op FacebookSOCIAL MEDIA

Het studentenpastoraat is ook actief op facebook. Klik hier om naar de facebookgroep te gaan.

PREKen

Zondag 13 november preekte ds. Ton Huttenga over 'de rijke jongeman', in de student-en-kerkdienst die elk najaar in de Refajahkerk gehouden wordt voor Happietaria. Als je hier klikt, zie je deze preek voor je. De tekst was Marcus 10: 27.

De preek over de Emmaüsgangers, over omwegen die je al zoekend maken kunt, is ook nog te lezen, als je op omwegen klikt.
 

Studenten- en Kerkdiensten

Deze diensten worden voordbereid in samenwerking met en begeleid door studenten. Wil je graag meedenken of organiseren, neem dan contact op met Ds. Huttenga via contact.

Lezingen

Op donderdagavond 5 oktober houdt Esméé van Meppelen-Scheppink een lezing over euthanasie.
Zij is lid geweest van de Tweede Kamer en is nu directeur van de Nederlandse Patientenvereniging.

In het voorjaar hield dr. G.H. van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Geschiedenis van het vroege christendom een lezing over 'Betrouwbaar evangelie'. Klik hier voor het verslag.

Zie voor verslagen van andere lezingen:
- 'Is de islam gevaarlijk?' door drs. L.W. de Graaff
-   'Kerkrecht: hoe bestaat het?' door mr.dr. P.T. Pel
  'Ontwikkelingswerk en Voluntourisme - heeft het zin? '  door dr. P. Boele van Hensbroek
-   'Als je oren hebt, moet je niet gaan zitten kijken !' door prof. dr. C.J. de Ruijter, over de prediking

gesprek met de studentenpastor


 Wil je graag een persoonlijk gesprek? Dan kun je onderstaande link gebruiken om een afspraak te maken.

Afspraak maken 

gespreksgroep verschillende perspectieven

Er wordt tegenwoordig verschillend aangekeken tegen geloof, kerk en God. Hoe kijk jij als grefo, refo, evangelical, katholiek of agnost?
Maandag 6 november gaan wij om 19.00 uur van start. Locatie: Oosterkerk.
Voor aanmelding en informatie: info@studentenpastoraatgroningen.nl

Zie voor andere activiteiten:Info & opgave

ALGEMENE INFORMATIE

Als je hier klikt zie je de tekst van de folder die de uitgangspunten van ons studentenpastoraat noemt en toelicht.

Belijdenis doen

De weg naar belijdenis doen loopt langs cursussen in het najaar, een belijdenisupdate in december, en belijdeniscatechisatie na de jaarwisseling. Klik hier voor meer informatie en voor een voorbeeld van een programma op :
Programma belijdeniscatechisatie 2017

 

Afbeeldingen/P1030145_2.JPG

Meer informatie

Student-en-kerkdiensten

De eerstvolgende student-en-kerkdienst woprdt gehouden op zondagmiddag 24 september om 16.30 uur
Ds Theo Basoski houdt de preek over 'Studeren in Babel' en ds Ton Huttenga leidt de liturgie. Locatie: Refajahkerk, Galenuslaan 1. 
De dienst gaat over: 'Moedig en talentvol in een samenleving zonder God.'

 

Meer informatie kun je lezen via de link hier .

 

AANBOD BIJBELSTUDIES, WORKSHOPS EN LEZINGEN


De studentenpastor kan op verzoek een bijbelstudie, workshop of lezing verzorgen voor een bijbelkring of bijbelgroep, disputen enz.
Klik voor een overzicht van dit aanbod op Bijbelstudies, workshops en lezingen op aanbod studieactiviteiten.