Over de studentenpastor

 

Vanuit de GKv is er voor lange tijd een studentenpastor geweest. Deze functie werd vervuld door ds. Ton Huttenga. Sinds enige jaren is hij echter met emeritaat, en het studentenpastoraat in Groningen is daarna op zoek gegaan naar een nieuwe invulling. Mocht u desondanks contact willen opnemen met het studentenpastoraat, dan kunt u terecht bij de (student-)deputaten via info@studentenpastoraatgroningen.nl.