Afbeeldingen/Home/Ds Huttenga.JPG

Over de studentenpastor

 

Mijn naam is Ton Huttenga en ik ben sinds een aantal jaren studentenpastor, verbonden aan de GKv. Dat wil niet zeggen dat ik exclusief voor GKv-studenten werk: studenten van andere kerkgenootschappen zijn ook  welkom.

In Kampen studeerde ik theologie (specialisatie Nieuwe Testament) , maar ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (hermeneutiek, contextuele theologie, Bijbel en literatuur). In drie gemeentes ben ik dominee  geweest. Het laatste in Vinkhuizen (Columnakerk), daarvoor in Zaandam en dáárvoor in Friesland.

 Lees verder...

 Studentenpastoraat op FacebookSOCIAL MEDIA

Het studentenpastoraat is ook actief op facebook. Klik hier om naar de facebookgroep te gaan.

PREKen

Zondag 29 april preekte ds. Ton Huttenga over 'God is groter dan ons hart', in de student-en-kerkdienst waarin hij voor het laatst voorging als predikant in actieve dienst. Als je hier klikt, zie je deze preek voor je. De tekst was 1 Johannes 3: 20.

Een preek over de Emmaüsgangers, over omwegen die je al zoekend maken kunt, is ook nog te lezen, als je op omwegen klikt.
 

Studenten- en Kerkdiensten

Deze diensten worden voordbereid in samenwerking met en begeleid door studenten. Wil je graag meedenken of organiseren, neem dan contact op met Ds. Huttenga via contact.

Lezingen

Donderdagavond 16 mei hield dr Hans Burger, docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, een lezing over: 'Jezus: afwezig of bron van identiteit. Voor een samenvatting daarvan moet je hier klikken.

In het najaar van 2017 hield hield Esmé Wiegman- van Meppelen-Scheppink een lezing over euthanasie.
Zij is lid geweest van de Tweede Kamer, directeur van de Nederlandse Patientenvereniging, en is nu actief ten behoeve van palliatieve zorg. Zie 'Mag ik dood? De Nederlandse Euthanasiepraktijk in 2017'. Zie lezing over euthanasie.

In het voorjaar van 2017 hield dr. G.H. van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Geschiedenis van het vroege christendom een lezing over 'Betrouwbaar evangelie'. Klik hier voor het verslag.

Zie voor verslagen van andere lezingen:
- 'Is de islam gevaarlijk?' door drs. L.W. de Graaff
-   'Kerkrecht: hoe bestaat het?' door mr.dr. P.T. Pel
  'Ontwikkelingswerk en Voluntourisme - heeft het zin? '  door dr. P. Boele van Hensbroek
-   'Als je oren hebt, moet je niet gaan zitten kijken !' door prof. dr. C.J. de Ruijter, over de prediking

gesprek met de studentenpastor


 Wil je graag een persoonlijk gesprek? Dan kun je onderstaande link gebruiken om een afspraak te maken.

Afspraak maken 

afscheid en toekomst

Op donderdagmiidag 28 juni nam ds Ton Huttenga afscheid als studentenpredikant, door middel van een symposium dat eigenlijk alleen maar positieve reacties opriep. Het ging over de vraag hoe studenten en kerken met elkaar om moeten gaan. Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst.

Inmiddels zijn de voorbereidingen die moeten leiden tot de benoeming van een opvolger al van start gegaan. Dat kan even duren, omdat men goed wil kijken naar verschillende aspecten van het studentenpastoraat, maar dit komt de kwaliteit ervan vast en zeker ten goede. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Men zoekt naar een afgestudeerde theoloog, die deze functie graag wil en ook kan vervullen.

Als je klikt op Info & opgave, zie je hoe het voorjaarsprogramma van 2018 eruit zag.Info & opgave

ALGEMENE INFORMATIE

Als je hier klikt zie je de tekst van de folder die de uitgangspunten van ons studentenpastoraat noemt en toelicht.

Belijdenis doen

De weg naar belijdenis doen loopt langs cursussen in het najaar, een belijdenisupdate in december, en belijdeniscatechisatie na de jaarwisseling. Klik hier voor meer informatie en voor een voorbeeld van een programma op :
Programma belijdeniscatechisatie 2017

 

Afbeeldingen/P1030145_2.JPG

Meer informatie

Student-en-kerkdiensten

De laatste student-en-kerkdienst is gehouden op zondagmiddag 29 april om 16.30 uur
De preek ging erover dat God naar ons kijkt met genadige ogen. Het gaat er niet om dat onze goede daden opwegen tegen de slechte, maar dat God ons alles vergeven wil, hoeveel fouten wij ook hebben gemaakt. Wil je de preek lezen, kijk dan in de kolom links hiernaast, scroll naar boven totdat je bij de rubriek Preken komt.

 Meer informatie kun je lezen via de link hier .

 

AANBOD BIJBELSTUDIES, WORKSHOPS EN LEZINGEN


De studentenpastor kan op verzoek een bijbelstudie, workshop of lezing verzorgen voor een bijbelkring of bijbelgroep, disputen enz.
Klik voor een overzicht van dit aanbod op Bijbelstudies, workshops en lezingen op aanbod studieactiviteiten.