Afbeeldingen/Home/Ds Huttenga.JPG

Over de studentenpastor

 

Mijn naam is Ton Huttenga en ik ben sinds een aantal jaren studentenpastor, verbonden aan de GKv. Dat wil niet zeggen dat ik exclusief voor GKv-studenten werk: studenten van andere kerkgenootschappen zijn ook van harte welkom.


Na mijn studie theologie (specialisatie Nieuwe Testament) aan de TU in Kampen ben ik gemeentepredikant geweest. Het laatst in de Groningse wijk Vinkhuizen, daarvoor in Zaandam en dáárvoor in Friesland.

 Lees verder...

 Studentenpastoraat op FacebookSOCIAL MEDIA

Het studentenpastoraat is ook actief op facebook. Klik hier om naar de facebookgroep te gaan.

PREKen

Zondag 13 november preekte ds. Ton Huttenga over 'de rijke jongeman', in de student-en-kerkdienst die elk najaar in de Refajahkerk gehouden wordt voor Happietaria. Als je hier klikt, zie je deze preek voor je. De tekst was Marcus 10: 27.

De preek over de Emmaüsgangers, over omwegen die je al zoekend maken kunt, is ook nog te lezen, als je op omwegen klikt.
 

Studenten- en Kerkdiensten

Deze diensten worden voordbereid in samenwerking met en begeleid door studenten. Wil je graag meedenken of organiseren, neem dan contact op met Ds. Huttenga via contact.

Lezingen

Op donderdagavond 6 oktober hield drs. L.W. de Graaff zijn lezing over 'Is de islam gevaarlijk?' Belangrijke was ook, hoe je als student omgaat met andere studenten die moslim zijn. Hieronder vind je de link naar het verslag, maar ook die naar andere verslagen.
Verslagen: 
- 'Is de islam gevaarlijk?' door drs. L.W. de Graaff
-   'Kerkrecht: hoe bestaat het?' door mr.dr. P.T. Pel
  'Ontwikkelingswerk en Voluntourisme - heeft het zin? '  door dr. P. Boele van Hensbroek
-   'Als je oren hebt, moet je niet gaan zitten kijken !' door prof. dr. C.J. de Ruijter, over de prediking

gesprek met de studentenpastor


 Wil je graag een persoonlijk gesprek? Dan kun je onderstaande link gebruiken om een afspraak te maken.

Afspraak maken 

Cursussen

Het studentenpastoraat organiseert cursussen die voor wat betreft onderwerp goed aansluiten bij thema's, vragen en problemen van studenten. Zie voor meer informatie:

Info & opgave

ALGEMENE INFORMATIE

Als je hier klikt zie je de tekst van de folder die de uitgangspunten van ons studentenpastoraat noemt en toelicht.

Belijdenis doen

De weg naar belijdenis doen loopt langs cursussen in het najaar, een belijdenisupdate in december, en belijdeniscatechisatie na de jaarwisseling. Klik hier voor meer informatie en voor een voorbeeld van een programma op :
Programma belijdeniscatechisatie 2016

 

Afbeeldingen/P1030145_2.JPG

Meer informatie

Student-en-kerkdiensten

Op zondagmorgen 8 januari wordt om 9.30 uur een dienst gehouden over het thema: 'Jezus en jouw identiteit', naar aanleiding van de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan (Matteüs 3: 13-17). De preek wordt gehouden door ds Maarten Boersema uit Blije (Friesland) en de liturgie wordt geleid door de studentenpastor ds Ton Huttenga.
Locatie: Refajahkerk, Galenuslaan 1.
Deze dienst wordt op donderdagavond 8 december a.s. 20.45 uur voorbereid in de Oosterkerk, lokaal 10. Welkom om mee te doen!

Meer informatie kun je lezen via de link hier .

 

AANBOD BIJBELSTUDIES, WORKSHOPS EN LEZINGEN


De studentenpastor kan op verzoek een bijbelstudie, workshop of lezing verzorgen voor een bijbelkring of bijbelgroep, disputen enz.
Klik voor een overzicht van dit aanbod op Bijbelstudies, workshops en lezingen op aanbod studieactiviteiten.