Afbeeldingen/Home/Ds Huttenga.JPG

Over de studentenpastor

 

Mijn naam is Ton Huttenga en ik ben sinds een aantal jaren studentenpastor, verbonden aan de GKv. Dat wil niet zeggen dat ik exclusief voor GKv-studenten werk: studenten van andere kerkgenootschappen zijn ook  welkom.

In Kampen studeerde ik theologie (specialisatie Nieuwe Testament) , maar ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (hermeneutiek, contextuele theologie, Bijbel en literatuur). In drie gemeentes ben ik dominee  geweest. Het laatste in Vinkhuizen (Columnakerk), daarvoor in Zaandam en dáárvoor in Friesland.

 Lees verder...

 Studentenpastoraat op FacebookSOCIAL MEDIA

Het studentenpastoraat is ook actief op facebook. Klik hier om naar de facebookgroep te gaan.

PREKen

Zondag 29 april preekte ds. Ton Huttenga over 'God is groter dan ons hart', in de student-en-kerkdienst waarin hij voor het laatst voorging als predikant in actieve dienst. Als je hier klikt, zie je deze preek voor je. De tekst was 1 Johannes 3: 20.

Een preek over de Emmaüsgangers, over omwegen die je al zoekend maken kunt, is ook nog te lezen, als je op omwegen klikt.
 

Studenten- en Kerkdiensten

Deze diensten worden voordbereid in samenwerking met en begeleid door studenten. Wil je graag meedenken of organiseren, neem dan contact op met Ds. Huttenga via contact.

Lezingen

Donderdagavond 16 mei hield dr Hans Burger, docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, een lezing over: 'Jezus: afwezig of bron van identiteit. Voor een samenvatting daarvan moet je hier klikken.

In het najaar van 2017 hield hield Esmé Wiegman- van Meppelen-Scheppink een lezing over euthanasie.
Zij is lid geweest van de Tweede Kamer, directeur van de Nederlandse Patientenvereniging, en is nu actief ten behoeve van palliatieve zorg. Zie 'Mag ik dood? De Nederlandse Euthanasiepraktijk in 2017'. Zie lezing over euthanasie.

In het voorjaar van 2017 hield dr. G.H. van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Geschiedenis van het vroege christendom een lezing over 'Betrouwbaar evangelie'. Klik hier voor het verslag.

Zie voor verslagen van andere lezingen:
- 'Is de islam gevaarlijk?' door drs. L.W. de Graaff
-   'Kerkrecht: hoe bestaat het?' door mr.dr. P.T. Pel
  'Ontwikkelingswerk en Voluntourisme - heeft het zin? '  door dr. P. Boele van Hensbroek
-   'Als je oren hebt, moet je niet gaan zitten kijken !' door prof. dr. C.J. de Ruijter, over de prediking

gesprek met de studentenpastor


 Wil je graag een persoonlijk gesprek? Dan kun je onderstaande link gebruiken om een afspraak te maken.

Afspraak maken 

aFSCHEIDSSYMPOSIUM

Op donderdagmiddag 28 juni wordt er vanaf 13.30 uur (inloop 13.00 uur) een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Ton Huttenga als studentenpredikant, over 'Student en Kerk'. Prof. dr. Martin Walton spreekt over categoriaal pastoraat (wat het studentenpastoraat ook is) en 'de pastor als welcoming guest'. Ds R.G. den Hertog (CGK) reageert op het artikel 'Vooruitgeschoven post. Pastoraat aan studenten' dat ds Huttenga in de gelijknamige bundel geschreven heeft. Dr. P.W. v.d. Kamp, docent pastoraat aan de Theologische Universiteit Kampen, reageert op de toespraak van prof. Walton. Samen met de studentenpredikant vormen zij een panel, dat samen met het publiek in gesprek gaat over 'Student en Kerk' (horen studenten gewoon bij de kerk of staan ze apart en hoe kunnen we hen het beste bereiken?) Om 17.00 uur volgt de borrel. Aanmelding via symposiumdshuttenga@gmail.com.


Zie voor andere activiteiten van het studentenpastoraat:Info & opgave

ALGEMENE INFORMATIE

Als je hier klikt zie je de tekst van de folder die de uitgangspunten van ons studentenpastoraat noemt en toelicht.

Belijdenis doen

De weg naar belijdenis doen loopt langs cursussen in het najaar, een belijdenisupdate in december, en belijdeniscatechisatie na de jaarwisseling. Klik hier voor meer informatie en voor een voorbeeld van een programma op :
Programma belijdeniscatechisatie 2017

 

Afbeeldingen/P1030145_2.JPG

Meer informatie

Student-en-kerkdiensten

De eerstvolgende student-en-kerkdienst woprdt gehouden op zondagmiddag 24 september om 16.30 uur
Ds Theo Basoski houdt de preek over 'Studeren in Babel' en ds Ton Huttenga leidt de liturgie. Locatie: Refajahkerk, Galenuslaan 1. 
De dienst gaat over: 'Moedig en talentvol in een samenleving zonder God.'

 

Meer informatie kun je lezen via de link hier .

 

AANBOD BIJBELSTUDIES, WORKSHOPS EN LEZINGEN


De studentenpastor kan op verzoek een bijbelstudie, workshop of lezing verzorgen voor een bijbelkring of bijbelgroep, disputen enz.
Klik voor een overzicht van dit aanbod op Bijbelstudies, workshops en lezingen op aanbod studieactiviteiten.