Lezingen

Donderdagavond 16 mei hield dr Hans Burger, docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, een lezing over: 'Jezus: afwezig of bron van identiteit. Voor een samenvatting daarvan moet je hier klikken.

In het najaar van 2017 hield hield Esmé Wiegman- van Meppelen-Scheppink een lezing over euthanasie.
Zij is lid geweest van de Tweede Kamer, directeur van de Nederlandse Patientenvereniging, en is nu actief ten behoeve van palliatieve zorg. Zie 'Mag ik dood? De Nederlandse Euthanasiepraktijk in 2017'. Zie lezing over euthanasie.

In het voorjaar van 2017 hield dr. G.H. van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Geschiedenis van het vroege christendom een lezing over 'Betrouwbaar evangelie'. Klik hier voor het verslag.

Zie voor verslagen van andere lezingen:
- 'Is de islam gevaarlijk?' door drs. L.W. de Graaff
-   'Kerkrecht: hoe bestaat het?' door mr.dr. P.T. Pel
  'Ontwikkelingswerk en Voluntourisme - heeft het zin? '  door dr. P. Boele van Hensbroek
-   'Als je oren hebt, moet je niet gaan zitten kijken !' door prof. dr. C.J. de Ruijter, over de prediking