informatie over Belijdenis

Ons belijdenistrajectlijkt op een drie-traps-raket:

  1. Volg twee gespreksgroepen bij het studentenpastoraat. Bv. over Job en God (God en het lijden) en Verschillende perspectieven (nl op geloof, kerk en Bijbel). Of één lange groep zoals Barriers Away. Daarin bespreken we welke hindernissen wij ervaren op weg naar een ander of de Ander, naar de of een kerk of het doen van belijdenis. 
  2. Op maandag 4 december houden we een update. Hoever ben je gekomen? Welke vragen zijn beantwoord en welke niet? Welke thema's wil je graag behandelen op de belijdeniscatechisatie? We stellen een programma op voor het voorjaar van 2018.
  3. In de week van 8 januari 2018 starten we de belijdeniscatechisatie, die elke week gegeven wordt: op maandag 20:30uur en woensdag 19.00 uur.

In april hebben de geloofsgesprekken plaats. Ouderlingen vertegenwoordigen de kerkenraad. We willen graag weten of je in staat bent om de kennis die je hebt opgedaan goed te gebruiken. Je hoeft dus geen Catechismusantwoorden op te zeggen, maar je moet wel weten waarover je praat.

Behalve dit geloofsgesprek heb je een motivatiegesprek met je ouderling. Daarbij gaat het niet zozeer om kennis als wel om de vraag hoe jij als christen in het leven staat, tegenover God en je medemens, jezelf en de wereld.

Je kunt belijdenis doen in de stad Groningen, maar ook in je thuisthuiskerk.

Heb je vragen: ga daarvoor naar Contact.
Klik hier voor een indruk van deze catechisatie (gesprekspapieren over 'Positie kiezen' en 'Genieten na je dood ...'

informatie over attestaties

Hoe regel je dat?

Het is heel simpel: ga naar gkvhandboek, vervolgens ga je naar 'kerkdata' en 'kerken'. Daar selecteer je je 'thuiskerk' en vervolgens 'kerkelijk bureau'. Hier vind je de e-mailgegevens van dat bureau. Je kunt daar onderstaand voorbeeld naartoe sturen.

---
Beste broeder .../zuster ...,

Sinds kort (al enige tijd) studeer ik in Groningen. Wilt u mijn verblijfsattestatie (of doopattest) versturen naar de GKv van ...

(als je in Vinkhuizen woont is dat Groningen-Noord-West. Kun je het antwoord niet vinden, mail dan naar naar het studentenpastoraat).

 

Mijn contactgegevens in Groningen zijn ...
---

De 'regels'

Wanneer moet je gastlid (verblijfsattestatie) worden in Groningen en wanneer gewoon lid?
Als je weet, dat je in Groningen niet echt kerkelijk mee kunt leven, word dan gastlid. In het andere geval dus gewoon lid.
En als je belijdend lid bent?
Dan stuurt jouw thuiskerk je verblijfsattest of je gewone attestatie naar je eigen adres en moet je die zelf inleveren bij het kerkelijk bureau van je kerk in Groningen.

Hoe lang duurt die procedure?
Vaak een maand of nog langer. Dat komt doordat je attest twee kerkenraden passeren moet. Die kerkenraden bestaan overigens uit vrijwilligers, die hun werk met liefde doen. Dat kan vaak gewoon niet vlugger. En ach: een maandje meer of minder...

Succes!