Student- en kerkdiensten

Op deze pagina vind je meer informatie over de diensten in de komende tijd.

Je krijgt de gelegenheid om mee te denken over en mee te werken aan de vormgeving  van een student-en-kerk-dienst. Een paar weken vóór de dienst is er een vergadering waarin jij en andere studenten feedback kunnen geven aan de studentenpastor. Het gaat dan over de preek, de liturgie, de muzikale begeleiding en de manier waarop bekendheid wordt gegeven aan de eredienst.

We zijn te gast bij de GKv te Groningen-Zuid. Deze gemeente is gewend aan voorbereiding door en participatie van studenten  in deze diensten !

De ervaring die je opdoet door het bezoeken van of meewerken aan de student-en-kerk-diensten kan je van pas komen als je zelf  lid bent of wordt van een kerkelijke gemeente.  

GEPLANDE DIENSTEN

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe diensten gepland.